Merkevičius A. „Archeologijos Katedros Leidiniai 2018 Metais“. Archaeologia Lituana, T. 19, 2018 m.gruodžio, p. 220, https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12798.