Vasiliauskienė. V. „Archeologijos Katedros mokslinės Veiklos apžvalga“. Archaeologia Lituana, T. 19, 2018 m.gruodžio, p. 221-4, doi:10.15388/ArchLit.2018.19.14.