Pilkauskas M., Piličiauskas G., ir Vengalis R. „Reljefas eolinėje Aplinkoje. Nidos senovės gyvenvietės paviršius“. Archaeologia Lituana, T. 20, 2019 m.gruodžio, p. 10-23, doi:10.15388/ArchLit.2019.20.1.