Žilinskaitė A. „Įvadas į Ekonominę Archeologiją“. Archaeologia Lituana, T. 20, 2019 m.gruodžio, p. 24-39, doi:10.15388/ArchLit.2019.20.2.