Vengalis R., ir Vėlius G. „Kernavės Piliakalnių Funkcinė Raida geležies amžiuje: Naujos Senų Duomenų Interpretacijos“. Archaeologia Lituana, T. 20, 2019 m.gruodžio, p. 75-115, doi:10.15388/ArchLit.2019.20.4.