Kozakaitė J., Miliauskienė Žydrūnė, ir Brindzaitė R. „Slepiami, Nepageidaujami Ar Tiesiog pamiršti? Subačiaus G. 41 Populiacijos Bioarcheologinis Profilis“. Archaeologia Lituana, T. 20, 2019 m.gruodžio, p. 116-38, doi:10.15388/ArchLit.2019.20.5.