Laužikas R., Kuncevičius A., Amilevičius D., Žižiūnas T., ir Šmigelskas R. „Nekilnojamojo kultūros Paveldo Monitoringas Taikant 3D Ir Dirbtinio Intelekto Technologijas“. Archaeologia Lituana, T. 20, 2019 m.gruodžio, p. 151-66, doi:10.15388/ArchLit.2019.20.7.