Kuncevičius A. „Archeologijos Katedros mokslinės Veiklos apžvalga“. Archaeologia Lituana, T. 21, 2020 m.gruodžio, p. 193-7, https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/23532.