Banytė-Rowell R. „Baitų Kapinyno 37 Kapas – Inspiracija grįžti Prie Vakarų Baltų Arealų ryšių vėlyvuoju romėniškuoju Laikotarpiu Klausimo“. Archaeologia Lituana, T. 14, 2013 m.sausio, p. 157-80, doi:10.15388/ArchLit.2013.0.2635.