Šimėnas V. „Profesorius Mykolas Michelbertas – Senojo geležies amžiaus tyrinėtojas – 75-mečio Jubiliejui artėjant“. Archaeologia Lituana, T. 14, 2013 m.sausio, p. 7-15, doi:10.15388/ArchLit.2013.0.2645.