Michelbertas M. „Lietuva Ir Gretimos žemės (kai Kurios europinės Archeologijos Problemos)“. Archaeologia Lituana, T. 15, 2015 m.sausio, p. 5-6, doi:10.15388/ArchLit.2014.15.4876.