Šatavičius E. „Ankstyvosios priešistorės Objektų Tyrimai Kalvių apyežeryje“. Archaeologia Lituana, T. 15, 2015 m.sausio, p. 7-20, doi:10.15388/ArchLit.2014.15.4880.