Smółka E. S. „Pentinų Radiniai Pietrytiniame Baltijos Regione romėniškuoju Ir Tautų Kraustymosi Laikotarpiu – Keletas Pastabų“. Archaeologia Lituana, T. 15, 2015 m.sausio, p. 47-64, doi:10.15388/ArchLit.2014.15.4899.