Vasiliauskas E. „Edmundas Kriugeris Ir Jo Archeologinis Rinkinys Iš Lietuvos Kuršo Provincijos Muziejuje“. Archaeologia Lituana, T. 15, 2015 m.sausio, p. 111-36, doi:10.15388/ArchLit.2014.15.4906.