Girininkas A., Jovaiša E., Michelbertas M., ir Šimėnas V. „Ar Mums Ten, ,prie mėlynosios jūros‘, Reikia?“. Archaeologia Lituana, T. 15, 2015 m.sausio, p. 137-50, doi:10.15388/ArchLit.2014.15.4910.