Vasks A. „Nauji Duomenys Apie Šiaurės Vakarų Latvijos Piliakalnius“. Archaeologia Lituana, T. 12, 2011 m.kovo, p. 64-78, doi:10.15388/ArchLit.2011.12.5133.