Zinoviev A. V. „Arklių Kapai Semboje, Notangoje Ir Gretimose Srityse Antikos Ir Viduramžių simbolinės kultūros Kontekste“. Archaeologia Lituana, T. 12, 2011 m.kovo, p. 79-86, doi:10.15388/ArchLit.2011.12.5134.