Michelbertas M. „Vilniaus Universiteto Archeologijos Katedra (nuo įkūrimo Iki 1966 metų)“. Archaeologia Lituana, T. 11, 2010 m.kovo, p. 7-14, doi:10.15388/ArchLit.2010.11.5300.