Michelbertas M. „Jakšiškio–Knitiškių Pilkapyno tyrinėjimai 2000-Aisiais Metais“. Archaeologia Lituana, T. 11, 2010 m.kovo, p. 120-55, doi:10.15388/ArchLit.2010.11.5305.