Michelbertas, Mykolas. „Atsisveikinant Su iškiliu Baltų Archeologijos tyrinėtoju. Jan Jaskanis (1932 07 19–2016 11 28)“. Archaeologia Lituana 170 (gegužės 12, 2017): 192-193. žiūrėta rugpjūčio 2, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/10695.