Vasiliauskas, Liudvikas. „XVI–XVIII amžiaus Artilerijos pabūklai, Saugomi Lietuvos Muziejuose Ir privačioje Kolekcijoje“. Archaeologia Lituana 180 (gruodžio 28, 2017): 130-164. žiūrėta gruodžio 3, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/11686.