Kuncevičius, Albinas, ir Justina Poškienė. „Žvilgsnis į Lietuvos Archeologijos Paveldo Apsaugos ištakas“. Archaeologia Lituana 180 (gruodžio 28, 2017): 29-46. žiūrėta gruodžio 3, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/11690.