Merkevičius, Algimantas. „Tarp viduramžių Archeologijos, Paveldo Apsaugos Ir Archeologijos Vadybos. Pokalbis Su Prof. Dr. Albinu Kuncevičiumi“. Archaeologia Lituana 180 (gruodžio 28, 2017): 9-22. žiūrėta gegužės 7, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/11692.