Merkevičius, Algimantas. „Profesoriaus Albino Kuncevičiaus Archeologinę Veiklą pažymint“. Archaeologia Lituana 180 (gruodžio 28, 2017): 5-8. žiūrėta gegužės 7, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/11693.