Kačkutė, Rūta. „Korespondencinė Analizė Kaip Chronologinis Metodas“. Archaeologia Lituana 130 (sausio 1, 2012): 84-98. žiūrėta lapkričio 30, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1191.