Michelbertas, Mykolas. „Berklainių Pilkapis“. Archaeologia Lituana 130 (sausio 1, 2012): 99-116. žiūrėta balandžio 22, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1192.