Banytė-Rowell Rasa, ir Darius Barasa. „Šyšos švedkapių Radiniai – įvadas į lokalinės Istorijos Tyrimus“. Archaeologia Lituana 130 (sausio 1, 2012): 129-150. žiūrėta gruodžio 2, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1194.