Tamulynas, Linas. „Latvijos Archeologo Archyvas – Unikalus Rytprūsių Archeologijos šaltinis“. Archaeologia Lituana 130 (sausio 1, 2012): 162-166. žiūrėta gruodžio 2, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1196.