Šmigelskas, Ramūnas. „Devynios absoliučios Datos Iš Gedimino Kalno Tyrimų“. Archaeologia Lituana 190 (gruodžio 20, 2018): 100-119. žiūrėta sausio 24, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12789.