Kuncevičius, Albinas, Inga Merkytė, Justina Poškienė, Regina Prapiestienė, Rokas Vengalis, Gintautas Vėlius, ir Jonas Volungevičius. „Senieji Trakai – gamtinės Aplinkos Transformacijos“. Archaeologia Lituana 190 (gruodžio 20, 2018): 120-140. žiūrėta sausio 20, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12790.