Užgalis, Mantas. „Lamatos Piliakalniai kultūrinio kraštovaizdžio Kaitos Kontekste“. Archaeologia Lituana 190 (gruodžio 20, 2018): 141-153. žiūrėta sausio 20, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12791.