Baltramiejūnaitė, Dovilė. „Apžiesta Keramika Jotvingių Piliakalniuose“. Archaeologia Lituana 190 (gruodžio 20, 2018): 154-182. žiūrėta sausio 24, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12793.