Vasiliauskienė. Violeta. „Archeologijos Katedros mokslinės Veiklos apžvalga“. Archaeologia Lituana 190 (gruodžio 20, 2018): 221-224. žiūrėta gruodžio 8, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12799.