Merkevičius, Algimantas. „Nurodymai Autoriams Ir Bibliografiniai Duomenys“. Archaeologia Lituana 190 (gruodžio 20, 2018): 225-228. žiūrėta gegužės 15, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12800.