Kuncevičius, Albinas. „Redakcinė Kolegija Ir Turinys“. Archaeologia Lituana 200 (gruodžio 20, 2019): 1-7. žiūrėta lapkričio 27, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16496.