Žilinskaitė Agnė. „Įvadas į Ekonominę Archeologiją“. Archaeologia Lituana 200 (gruodžio 20, 2019): 24-39. žiūrėta lapkričio 27, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16498.