Vengalis Rokas, ir Vėlius Gintautas. „Kernavės Piliakalnių Funkcinė Raida geležies amžiuje: Naujos Senų Duomenų Interpretacijos“. Archaeologia Lituana 200 (gruodžio 20, 2019): 75-115. žiūrėta lapkričio 28, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16500.