KozakaitėJustina, MiliauskienėŽydrūnė, ir Rūta Brindzaitė. „Slepiami, Nepageidaujami Ar Tiesiog pamiršti? Subačiaus G. 41 Populiacijos Bioarcheologinis Profilis“. Archaeologia Lituana 200 (gruodžio 20, 2019): 116-138. žiūrėta rugpjūčio 13, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16501.