Laužikas Rimvydas, Kuncevičius Albinas, Amilevičius Darius, Tadas Žižiūnas, ir Šmigelskas Ramūnas. „Nekilnojamojo kultūros Paveldo Monitoringas Taikant 3D Ir Dirbtinio Intelekto Technologijas“. Archaeologia Lituana 200 (gruodžio 20, 2019): 151-166. žiūrėta rugsėjo 21, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16503.