Michelbertas, Mykolas. „Archyvuose pasidairius. “. Archaeologia Lituana 200 (gruodžio 20, 2019): 167-170. žiūrėta lapkričio 27, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16504.