Vasiliauskienė, Violeta. „Archeologijos Katedros mokslinės Veiklos apžvalga“. Archaeologia Lituana 200 (gruodžio 20, 2019): 171-175. žiūrėta lapkričio 27, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/16505.