Kuncevičius Albinas. „Archeologijos Katedros mokslinės Veiklos apžvalga“. Archaeologia Lituana 210 (gruodžio 28, 2020): 193-197. žiūrėta spalio 23, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/23532.