Šatavičius, Egidijus. „Ankstyvosios priešistorės Objektų Tyrimai Kalvių apyežeryje“. Archaeologia Lituana 150 (sausio 1, 2015): 7-20. žiūrėta lapkričio 26, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/4880.