Smółka Emilia Smółka. „Pentinų Radiniai Pietrytiniame Baltijos Regione romėniškuoju Ir Tautų Kraustymosi Laikotarpiu – Keletas Pastabų“. Archaeologia Lituana 150 (sausio 1, 2015): 47-64. žiūrėta lapkričio 26, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/4899.