Vasiliauskas, Ernestas. „Edmundas Kriugeris Ir Jo Archeologinis Rinkinys Iš Lietuvos Kuršo Provincijos Muziejuje“. Archaeologia Lituana 150 (sausio 1, 2015): 111-136. žiūrėta lapkričio 30, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/4906.