Merkevičius, Algimantas, ir Lijana Remeikaitė. „Vilniaus Universiteto Archeologijos Katedros Jubiliejus“. Archaeologia Lituana 120 (kovo 16, 2011): 5-9. žiūrėta gegužės 14, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5127.