Merkevičius, Algimantas, ir Lijana Remeikaitė. „Vilniaus Universiteto Archeologijos Katedros Jubiliejus“. Archaeologia Lituana 120 (kovo 16, 2011): 5-9. žiūrėta spalio 30, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5127.