Merkevičius, Algimantas, ir Lijana Remeikaitė. „Vilniaus Universiteto Archeologijos Katedros Jubiliejus“. Archaeologia Lituana 120 (kovo 16, 2011): 5-9. žiūrėta rugpjūčio 9, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5127.