Juga-Szymańska Anna. „Segė Iš Lattenwalde’s. A67-68 Tipo segės Vakarų Baltų kultūrinėje Srityje“. Archaeologia Lituana 120 (kovo 16, 2011): 36-47. žiūrėta balandžio 18, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5130.