Zinoviev Andrei V. „Arklių Kapai Semboje, Notangoje Ir Gretimose Srityse Antikos Ir Viduramžių simbolinės kultūros Kontekste“. Archaeologia Lituana 120 (kovo 16, 2011): 79-86. žiūrėta balandžio 11, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5134.