Michelbertas, Mykolas. „Vilniaus Universiteto Archeologijos Katedra (nuo įkūrimo Iki 1966 metų)“. Archaeologia Lituana 110 (kovo 25, 2010): 7-14. žiūrėta gegužės 10, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5300.