Merkevičius, Algimantas, ir Lijana Remeikaitė. „Vilniaus Universiteto Archeologijos Katedra (1990–2010 Metais)“. Archaeologia Lituana 110 (kovo 25, 2010): 20-32. žiūrėta spalio 6, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/5302.